Etiket arşivi Anıt Hastahanesi

Beyaz Piramit Biyogaz Tesisi

Konya’nın Çumra ilçesinde kurulumunu yaptığımız Beyaz Piramit Tarım Hayvancılık Enerji Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. yatırımı 1,5 MWe Beyaz Piramit Biyogaz Enerji Santralı Bakanlık kabulü 30 Ekim 2020 tarihinde başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Tesisin tasarım, projelendirme, teknik satınalma, montaj süpervizörlüğü, elektrik-otomasyon sistemi devreye alma ve işletme süpervizörlüğü Biyogazteknik Enerji A.Ş. tarafından gerçekleştiriliyor.